Stockholm Dodgeball Association har från och med januari 2022 följande medlemsformer:

  1. Fullvärdig medlem. Registrerar medlemsinfo via http://signup.sthlmdodge.com/ samt betalar medlemsavgift om 50 kr. Är alltid försäkrad via Riksidrottsförbundet och Länsförsäkringar. Har rösträtt vid årsmötet. Får representera klubben nationellt, tex vid SM. Får köpa terminskort och klippkort.
  2. Stödmedlem. Registrerar medlemsinfo via http://signup.sthlmdodge.com/. Har rösträtt vid årsmötet.
  3. Gästspelare.

Priser för träning från och med januari 2022:

  • Enstaka träning: 50 kr
  • Basic Dodge (1 träning/vecka): 550 kr (kräver fullt medlemsskap)
  • All Access Dodge (träna så mycket du vill): 850 kr (kräver fullt medlemsskap)